Trang chủ

/

Ninh Bình

Dự án sản xuất, kinh doanh phân bón của công ty TNHH MTV phân bón Thịnh Hiệp
Dự án sản xuất, kinh doanh phân bón của công ty TNHH MTV phân bón Thịnh Hiệp

Hiện tại cơ sở nhà xưởng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Thịnh Hiệp đang hoạt động bình thường ở Thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với lợi nhuận trung bình 17 triệu/tháng. 

Dự án xây dựng xưởng sản xuất kinh doanh phân bón
Dự án xây dựng xưởng sản xuất kinh doanh phân bón

Hiện tại cơ sở nhà xưởng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Thịnh Hiệp đang hoạt động bình thường ở Thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với lợi nhuận trung bình 17 triệu/tháng.