Trang chủ

/

Hạ Long

Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long
Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

Hình thành một khu vườn sinh vật cảnh đa dạng về chủng loại cây trồng đáp ứng nhu cầu cây ăn quả và cây dược liệu góp phần đáp ứng nguồn cung cầu cho nông sản địa phương cũng như khu vực, ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, cung cấp các sản phẩm du lịch, điểm du lịch sinh thái…