Cơ chế hoạt động

GIỚI THIỆU GỌI VỐN 24H

Gọi vốn 24h là một sàn giao dịch gắn kết các chủ dự án với nhà đầu tư trên cơ sở các vấn đề về huy động vốn, cho vay vốn, liên kết doanh nghiệp, thu hút quỹ đầu tư nhằm đưa các dự án đi vào hoạt động.

TẦM NHÌN 

Trở thành sàn huy động vốn lớn nhất, uy tín nhất và hiệu quả nhất tại Việt Nam trong những năm tới.

SỨ MỆNH 

Hỗ trợ, đồng hành cùng các dự án kinh doanh tạo nên những giá trị mới cho nền kinh tế, xã hội, góp phần tạo công ăn việc làm người lao động.

CHỨC NĂNG 

Chức năng chính

Gọi vốn 24h ra đời với chức năng chính là kết nối các dự án với nhà đầu tư trên cơ sở giải quyết các vấn đề về vốn và phát triển kinh doanh. Là nơi đưa các dự án kinh doanh trở thành hiện thực.

Chức năng khác

  • Thẩm định, hỗ trợ dự án hoàn thiện mô hình kinh doanh
  • Tư vấn chiến lược và giám sát quá trình thực thi dự án, hỗ trợ tối đa những gì có thể giúp một dự án thành công và thu hút đầu tư hiệu quả nhất
  • Hỗ trợ truyền thông.Chúng tôi tận dụng tất cả các công cụ trong khả năng của mình để marketing / PR cho các dự án, giúp bạn huy động vốn một cách nhanh nhất để thực hiện kế hoạch của mình.
  • Hỗ trợ các dự án thành công bán sản phẩm ngay trên website goivon24h.com.vn
  • Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, nhà đầu tư